RxJS for Beginner

แชร์บน  

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส RxJS พื้นฐาน เหมาะสำหรับคนที่เขียน JavaScript ES6 เป็นแล้ว เนื้อหา - ทบทวน Functional Programming กับ lodash/fp - การสร้าง Observable และแปลง callback, promise เป็น observable - Subject แต่ละแบบ - Operator ที่ใช้บ่อย ๆ - ตัวอย่างเมื่อนำมาใช้กับ API, Websocket, Firebase - ตัวอย่างเมื่อนำมาใช้กับ Vue.js

ฟรี

รายละเอียดผู้สอน

acoshift