Ionic 2 Firebase 3 Application

แชร์บน  

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อหลักสูตร : IONIC v2 Mobile Application Development

แจ้งถึงผู้เรียน ionic v2 ทุกท่าน เรียนการเขียน App Mobile ด้วย ionic2 + firebase api

Click Link เพื่อเข้าเรียน

download source code download github
ส่งการบ้านมาที่ อีเมล์นี้นะครับ email : tony.sutin1234@gmail.com

การบ้านที่ผ่านมา 1. จากบทเรียน ionic2 day4 : 1.1 จงเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลหนังสือจาก URL ที่กำหนดให้ แสดงข้อมูลแบบ CARD พร้อมทั้งสามารถกดแสดงราย ละเอียดไปอีกหน้าหนึ่งได้ 1.2 จงเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจาก URL ที่กำหนดให้มาแสดง ลักษณะแบบ CARD และมีถานะ Alert แจ้งว่าโหลด ข้อมูล สำเร็จแล้ว

 1. จากบทเรียน ionic2 day5 : 2.1 จงเขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลรายการหนังสือแบบ ion-list และสามารถ slide ซ้าย และสามารถลบรายการได้ เมื่อลบรายการแล้วให้แจ้งเป็น Alertและสามารถแสดงรายละเอียด ข้อมูลเป็น dialog ได้

 2. จากบทเรียน ionic2 day6 : 3.1 จงเขียน C R U D S ร่วมกับ LocalStorage API และเมื่อจบการทำงานแต่ละครั้งต้องมี Alert แจ้งเตือนเสมอ 3.2 เมื่อค้นหาข้อมูลไม่เจอต้องมี Alert แจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูล 3.3 จงเขียน C R U D S ร่วมกับ Firebase API และเมื่อจบการทำงานแต่ละครั้งต้องมี Alert แจ้งเตือนเสมอ 3.4 มื่อค้นหาข้อมูลไม่เจอต้องมี Alert แจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูล 3.5 จงเขียน โปรแกรม Login โดยอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ใช้จาก Firebase เมื่อทำการ Login ผ่านแล้ว ให้ข้อมูลที่ดึงมาได้ มาเก็บไว้ใน LocalStorage และเมื่อเปิด App ครั้งต่อไป ให้ตรวจ สอบข้อมูลจาก LocalStorage ก่อน ถ้าไม่พบข้อมูล ให้แสดงหน้า Login มาเพื่อ Login อีกครั้ง แต่ถ้ามีข้อมูลใน LocalStorage จริง ให้เปลี่ยน Page ไปที่ Home หรือหน้าที่ต้องการ

 3. จากบทเรียน ionic2 dat7 : 4.1 จงเขียนโปรแกรม Authentication ผ่าน Email And Password 4.2 จงเขียนโปรแกรม Authentication ผ่าน Gmail 4.3 จงเขียนโปรแกรม Authentication ผ่าน Facebook

 4. จากบทเรียน ionic2 day9 5.1 จงเขียน Push Notification Client ด้วย ionic2 5.2 จงเขียน Push Notification Server ด้วย NodeJS แล้วทำการ Push ข้อความลง Device จาก ข้อ 5.1

 5. จากบทเรียน ionic2 day10 ภาค 1 6.1 จงเขียน แอพอัพโหลดรูปภาพเข้าไปใน firebase storage 6.2 จงเขียน แอพแสดงรูปภาพก่อนอัพโหลดเข้าสู่ firebase storage

หมายเหตุ : ส่งการบ้านให้ครบทุกข้อด้วยนะครับ

วิธีการส่งการบ้าน - ให้ผู้เรียนอัดคลิปการเขียนโปรแกรมพร้อมอธิบายเป็นวิดีโอ แล้วส่งมาที่ tony.sutin1234@gmail.com ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คำอธิบายหลักสูตร : หลักสูตร ionic version 2 แบบจบมาใช้งานได้

เนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด - สามารถดูได้ที่นี่เลยครับ Click ที่นี่

สามารถศึกษาภาษา Typescript เพิ่มได้ที่ http://learnangular2.com/

ราคา

 • เข้าเรียนเฉยๆ - ฟรี!!

 • บริจาค 100 บาท - ได้รับการลงชื่อที่หน้า Sponsor

 • ซื้อ Certificate - 1,000 บาท - ได้รับ Online Certificate จาก ACourse.io

 • บริจาค 5,000 บาท - ได้รับสิทธิ์ ใส่ชื่อหลังชื่อ Course เช่น IONIC v2 Mobile Application Development Powered by XXX

FAQs

 1. สรุปมันฟรีรึเปล่านะครับ

 2. ฟรีหมดครับ แต่ว่าเราใช้ระบบ Crowdfunding คือใครอยากบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เรานำเงินไปต่อยอดการศึกษาได้

 3. การเรียนเป็นแบบ Offline หรือ Online นะครับ ?

 4. Online ล้วนๆ ครับ

 5. ถ้าไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะดูย้อนหลังได้หรือไม่นะครับ

 6. ได้ครับ ทุกๆ ครั้งที่สอนเสร็จจะสามารถดู Video ย้อนหลังได้

 7. การเรียนกับ Acourse ดียังไงนะครับ

 8. สามารถพิมพ์ Chat โต้ตอบการครูได้แบบ Real time ติดปัญหาสามารถถามได้เลย

 9. เมื่อจะต้องส่งการบ้าน สามารถมาโพสถามข้อที่สงสัยได้ที่ facebook groups

 10. ฟรี

 11. เลือกซื้อ Certificate ได้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรมจาก ACourse และได้รับการช่วยเหลือในการตรวจการบ้าน และอธิบายการบ้านทั้งหมด

 12. Certificate คืออะไรนะครับ แล้วดียังไง

 13. ทุกๆ ท่านสามารถชำระเงินเพื่อซื้อ Certificate ได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

5.1. ได้รับการตรวจการบ้านและอธิบายการบ้านและ Project จากอาจารย์ผู้สอน

5.2. นำไปแสดงต่อบริษัท Partner เรา เพื่อใช้ในการรับงานทั้ง Freelance และ Full time jobs

** แต่ว่าต้องผ่านเงื่อนไข คือต้องส่งการบ้านครบถ้วนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับ Certificate นะครับ

ควบคุมหลักสูตรโดย

 • Shark Oak - รองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ CTO บริษัท Startup กว่า 4 บริษัท ที่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA

 • Wizard North - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม

ปฏิทินการสอน : Google Calendar

** 28/01/2560 20.00 เป็นต้นไป ถึง 06/02/2560

โดยย่อๆ คือ จะมีการสอนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

สิ่งที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

 • สามารถนำ ionic framework ไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้

รายละเอียดการสอน

Course Duration : 20 Hours

Curriculum : สามารถดูได้ที่นี่เลยครับ Click ที่นี่

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าเรียน

 • ความรู้พื้นฐาน HTML

 • ความรู้พื้นฐาน Javascript

สอนโดย : ทิน (ทินนี่เดฟ.คอม)

วิธีการสอน - Video – 20 ชม. - Assignment - Project

ราคา Course - Free

กลุ่มผู้เข้าเรียนที่เหมาะสม - ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อใช้ ionic 2 ในการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid

สื่อการสอน - ระบบการเรียนรู้ Online Acourse.io by Topwork Academy สำหรับการใช้งานหลัก - Group Chat สำหรับการสอบถามข้อสงสัยระหว่างระยะเวลาการสอน - YouTube Clip สำหรับการดู Video ย้อนหลัง (ทุกคาบเมื่อจบจะมี Video ย้อนหลังให้ดู โดยสามารถดูได้แต่ละ Session จบ)

การลงทะเบียน - ผ่านระบบ acourse.io

ติดตามข่าวสารเราได้ที่ https://www.facebook.com/acourse.io/

Blog อาจารย์ภายในสังกัด

Email : contact@acourse.io

ฟรี

รายละเอียดผู้สอน

thinny