Go for Beginner

แชร์บน  

รายละเอียดคอร์ส

Go for Beginner เป็น คอร์สพื้นฐานสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการทำเว็บด้วยภาษา Go (Golang)

เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมาแล้วบ้าง และสามารถเขียน HTML, CSS, JavaScript ได้บ้าง ก่อนเข้าเรียนแนะนำให้ลองลง Go ให้ได้ก่อน https://golang.org

คอร์ส Go จะจัดทั้งหมด 3 คอร์สนะครับ คอร์สนี้เป็นคอร์สแรก

เนื้อหาประกอบด้วย

  • พื้นฐานภาษา Go
  • วิธีการสร้าง Web Server
  • แสดงผล HTML ด้วย Template
  • การอ่าน Form และเขียนข้อมูลไปแสดงที่ Form
  • เชื่อมต่อกับ MongoDB เพื่อเก็บข้อมูล
  • Session, Cookie และ Flash message
  • พื้นฐาน Security - CSRF, Bcrypt
  • Deploy เว็บขึ้น Heroku และ Linux

และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เราจะทำเว็บอ่านข่าวแบบง่าย ๆ กัน

Slide

ฟรี

รายละเอียดผู้สอน

acoshift