[หนังสือฟรี] MongoDB สำหรับนักพัฒนา App

แชร์บน  

รายละเอียดคอร์ส

จากการทำแบบสอบถามปัญหาที่อยากให้แก้มากที่สุด ผลโหวตคือเรื่องการศึกษา ทางทีมงานขาเดฟ ACourse.io สมาคมโปรแกรมเมอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ จึงอยากจะมอบความรู้ให้ฟรี หรือในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในวาระสงท้ายปีเก่า จึงขอมอบหนังสือ MongoDB ภาษาไทยใ้ห้แก่ทุกท่าน เชื่อว่าถ้าทุกคนพัฒนาศักยภาพตัวเองและช่วยแบ่งปันผู้อื่นอยู่เสมอ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนนึงในการแก้ปัญหาการศึกษา

ฟรี

รายละเอียดผู้สอน

Oak